top

Takläggare i Stockholm & Uppsala

Vi är utbildade takläggare och golvläggare med stor yrkeskunskap och erfarenhet. Vi vidareutbildar kontinuerligt vår personal och ser till att hålla oss i framkant med nya tekniker, material och tillvägagångssätt. Anlitar du oss kan du vara säker på att få ett gott bemötande, fasta prisuppgifter utan överraskningar och en snabb, säker och kostnadseffektiv service. Av denna anledning har våra kunder också blivit vår bästa marknadsföringskanal. Vi utför takarbeten och golvläggning i Stockholm och Uppsala.

 

                                                                                  garanti           Logo-De

 

 

Kvalitet & Miljö

Vi har en Miljöpolicy som styr vår verksamhet enligt en kvalitetsmanual som innehåller rutiner för bl a hälsa, miljö och säkerhet samt deponi och materialkontroll. Kvalitetsmanualen planläggs och bearbetas i samband med det årliga budgetarbetet. Verksamheten vid Norrtälje Tak & Golv skall bedrivas på ett sätt så att kraven enligt arbetsmiljölagen och därtill knutna förordningar, avtal och anvisningar väl uppfylls

 

takläggning & takläggare

Låt växterna göra jobbet!                                                                  

Växterna har en mängd nyttiga egenskaper som man kan utnyttja för att
lösa tekniska problem i våra sterila och tättbebyggda städer.

Varför sedumtak?

Concrete_Jungle_Green_mtext

 

Gröna tak med levande växter som skiftar i nyanser efter årstiderna är ett trevligt inslag i stadsbilden för både människor och djur. De gröna växterna på taket bidrar dessutom till en bättre miljö. Moss- och sedumtak kan anläggas både på låglutande och branta tak. Den underliggande konstruktionen skyddas av ett inbyggt tätskikt på vilket vegetationen växer i ett tunt, armerat skikt av mineraljord.